Featured - Referenties

Raadsportaal | Albrandswaard

Van ‘digitaal vergaderen’ naar ‘online samenwerken’.

In samenwerking met de Gemeente Albrandswaard hebben we invulling gegeven aan de wens om juist het proces voor- en na de raadsvergadering qua automatisering betere invulling te geven. Hoewel een Raads Informatie Systeem (RIS) natuurlijk al heel veel in zich heeft om haar gebruikers te ondersteunen hebben raadsleden bij de Gemeente Albrandswaard nu toegang tot een online werk omgeving die zij op elk device, altijd en veilig kunnen bereiken. In Raadsportaal zit alles wat een raadslid nodig heeft om zijn of haar werk efficient te kunnen doen.

Uitdagingen

De behoeften van raadsleden veranderen, waar vroeger een bode de vergadering voorbereidde is een raadslid nu zelf of met de fractie hard aan het werk om de raadsvergaderingen de juiste inhoud te geven. Online samenwerken is daarom nu de wens. Samenwerken in documenten, deze direct met elkaar delen en redigeren, online vergaderen, centraal digitale informatie en communicatie verwerken. De wensen liggen veel breder. Met Raadsportaal brengen we alles samen op één platform en één account.

Diensten & Technologie

Microsoft365, Workspace365, Azure, Raadsportaal.

Raadsportaal informatie